Aanmelden bij AV Unitas

Actief lid = Wedstrijdlid incl licentie (standaard)
Basislid = Geen gebruik makend van baan en andere facliteiten (vrijwilliger)
G-sport = Sporter met een beperking
Recreant = Geen wedstrijd licentie (o.a. recreatief lopers)
Proef = 4 weken gratis op proef meetrainen

Snuffeltraining:
Voor recreatieve lopers is er iedere eerste zaterdag van de maand een snuffeltraining mogelijk.

Proeflidmaatschap:
Wij bieden de mogelijkheid om 4 weken op proef mee te trainen. Vul hiervoor het inschrijfformulier in en geef in het 'Opmerking'-veld aan welke training (bijv. zaterdagochtend) het betreft. Na 4 weken neemt onze Ledenadministratie contact met u op.

Belangrijk:
Met het versturen van dit formulier verleen ik toestemming aan AV Unitas om van mijn rekening bedragen af te schrijven inzake contributie.
De contributie wordt in halfjaarlijkse termijnen afgeschreven (februari en juni).
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar.
Er geldt 1 maand opzegtermijn. De afmelding (via de link op onze site) moet uiterlijk 30 november van een lopend jaar in ons bezit zijn.
Inschrijfgeld bij de Atletiekunie (dat wij als vereniging voor ieder lid moeten afdragen) wordt nooit terugbetaald.

Online inschrijfformulier