Sponsorcommissie

Het valt niet altijd mee om als vereniging alle ambities die je hebt uit te voeren. Aan alles hangt immers een prijskaartje en de tijd dat overheden makkelijk tot uitkering van extra gelden overgingen zijn voorbij (als dat al ooit zo is geweest). Dat betekent dat we als club afhankelijk zijn van de contributie van leden. We zijn een grote en financieel gezonde vereniging, maar voor alle extraatjes moeten we op zoek naar extra inkomsten.

We zijn dan ook altijd op zoek naar sponsoren

Sponsoring ziet Unitas als een win/win-situatie. Wij krijgen geld, goederen of diensten van particulieren, bedrijven of stichtingen maar stellen daar altijd wat tegenover. We leveren een tegenprestatie. In welke vorm we dat doen spreken we met elke sponsor afzonderlijk af en we leggen dit vast in een contract. Het kan zijn dat we zorgen voor naamsbekendheid of publiciteit. Maar je zou ook kunnen denken aan een clinic voor de medewerkers van het bedrijf (b.v. een polsstokclinic) of aan een voordracht over de overeenkomsten tussen topsport en het bedrijfsleven. Kortom, de mogelijkheden zijn legio. Een link op onze site, een presentatiebord op de baan. Vul het maar in.

Kun je ons in contact brengen met een mogelijke sponsor of heb je zelf ambities om ons te sponsoren, neem dan contact op via het contactformulier.