Corona Update - veel veranderd!

Per 1 juli zijn de corona-maatregelen ingrijpend aangepast.
Uiteraard blijven wij ook niet achter en hebben we onze protocollen daarop aangepast.

Wat betekent dat voor jullie, de sporter en de bezoeker? Nou... best wel veel!

Nieuwsgierig geworden? klik HIER voor meer informatie

Veel plezier met de trainingen en blijf gezond!
Robin, Jac, Petra, Riny, Ron, Bas en Piet

AV Unitas

Black Lives Matter


Wij gaan ervan uit dat een ieder van jullie het heeft mee gekregen, het statement “Black lives matter”.

De aanleiding, een triest geval van discriminatie. Nu zeggen de meesten (gelukkig) dat het op hen niet van toepassing is en is dat ook zo. Helaas komt discriminatie wel voor. Soms zelfs in onze eigen directe omgeving maar zijn we ons er misschien niet van bewust.

Om een bijdrage te leveren aan de bewustwording omtrent discriminatie, zijn we samen met een moeder van een van onze atleten en onze vertrouwenscontactpersonen (Ien en Michel) bij de jongsten van de vereniging op 24 en 25 juni jl. over dit onderwerp gaan praten. De voorlichting verliep zeer goed en er werden veel vragen door de kinderen gesteld. Het woord discriminatie bleek voor kinderen daarbij dicht bij pesten en uitsluiten te liggen.

Samen met de trainers gaan we de kinderen daarom in voor hun begrijpbare gedragscodes coachen. Binnen onze vereniging is er in ieder geval geen plaats voor discriminatie.
Bij ons telt alleen dat we sporters zijn, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Sporters matter. Sporters care.

AV Unitas

Recreanten starten 2 juni

Hallo recreantlopers van Unitas, ODS-ers en knipkaarthouders,

Dit is een herinnering voor onze leden en lopers met een ODS-lidmaatschap. Vergeet niet je in te schrijven voor onze looptrainingen die vanaf 2 juni weer starten.
Aanvullende informatie staat in de mail van afgelopen week.

Heb je een knipkaart, ook dan ben je welkom, maar ook knipkaarthouders MOETEN zich inschrijven.

Inschrijven kan nog t/m 28 mei.
Geef bij je aanmelding aan: 'Lid', 'ODS', 'Knip' en geef een 1ste en een 2de voorkeur dag/tijd op.

Voor iedereen geldt: inschrijven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ben je niet aangemeld, dan kun je ook niet trainen!

Je krijgt uiterlijk 30 mei bericht over de indeling.

Aangezien we jullie een veilige training willen aanbieden, moeten we de aantallen lopers per trainer helaas beperken. Dit heeft te maken met de 1,5m maatregel en de beperkte ruimte op de baan, want er trainen meerdere groepen tegelijkertijd.

We hebben het aantal trainingsdagen en tijden uitgebreid. Echter, er is desondanks nog maar beperkt plaats.
Je kunt je nog inschrijven voor:
- Maandag: 19h-20.30h
- Woensdag: 19h-20.30h
- Zaterdag: 9h-10.30h
- Zaterdag: 11h-12.30h

Graag ook jullie aandacht voor een paar huisregels:
- Je kunt alleen trainen op de voor jou bevestigde dag en tijd
- Wisselen van dag/tijd is niet mogelijk
- Kom zoveel mogelijk op de fiets
- Kom je met de auto dan MOET je op P3 parkeren = gratis (parkeerplaats tegenover Fortunastadion, Madridstraat)
- Zorg ervoor dat je maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent en ook weer binnen 10 minuten na afloop vertrekt
- Volg de looproutes op de locatie
- De kantine, de kleedlokalen en de indoorhal zijn GESLOTEN
- De toiletten in de ontvangsthal zijn alleen voor noodgevallen beschikbaar
- Indien we gebruik maken van trainingsmaterialen worden die vooraf en achteraf gedesinfecteerd
- Op de locatie is desinfecterende handgel beschikbaar
- Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers (herkenbaar aan gele veiligheidshesjes) en trainers op
- Een open deur: voel je je niet lekker, heb je coronaverschijnselen of heeft een van je gezinsleden corona(achtige) klachten blijft dan thuis

Uiteraard hopen we dat we snel onze oude manier van trainen weer kunnen oppakken.

Heel veel trainingsplezier!
Wilma, Dolf, John, Chantal, Eric en Jac

AV Unitas

Update Hervatting Trainingen

Hallo allemaal,

Op 5 mei jl. heeft het kabinet een verruiming van de coronamaatregelen voorgesteld.
Wij begrijpen heel goed dat iedereen staat te popelen om weer te mogen beginnen. Echter, we zullen de nieuwe richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF/Atletiekunie en de Gemeente moeten volgen. Om het opstarten van de trainingen in goede banen te leiden hebben we besloten om gefaseerd op te starten.

In onze vorige Nieuwsbrief (3 mei) hebben we al aangegeven dat de Junioren (13 t/m 18 jaar) en de Pupillen (t/m 12 jaar) als eersten starten.
We rollen nu de tweede fase uit: iedereen ouder dan 18 jaar.

Het tijdschema ziet er als volgt uit:
- Pupillen en C/D junioren (t/m 18 jaar) hervatten op maandag 11 mei hun trainingen. Dit was al eerder afgesproken
- Sport Overdag hervat op maandag 18 mei hun trainingen
- Senioren/wedstrijdatleten van 19 jaar en ouder hervatten op maandag 18 mei hun trainingen
- Recreanten van 19 jaar en ouder hervatten op maandag 1 juni hun trainingen.

Deze fasering is gekozen om ervaring op te doen met de (veiligheids)regels zoals die in de diverse protocollen en de Noodverordening gesteld zijn. De huidige Noodverordening dateert nog van 1 mei en dient nog door de Gemeente te worden aangepast. Dit is een belangrijke voorwaarde om per 18 mei te kunnen starten met deze 2e fase.

Voorop staat, dat voor iedereen ouder dan 12 jaar de 1,5m regel van kracht is! Dat moeten wij als vereniging kunnen garanderen, anders lopen we het risico dat vanuit overheidswege maatregelen worden getroffen die we niet willen (bijv. tijdelijke sluiting, aangepaste groepsgrootte, boete etc). Om dit te kunnen realiseren hebben we dringend extra vrijwilligers nodig!

Daarnaast moet je je voor iedere training tijdig aanmelden bij je trainer. Dit kan het beste via de app. Je trainer zal je hiervoor benaderen.

De trainingen voor de Recreanten worden momenteel verder uitgewerkt. Deze groep krijgt in de loop van de komende week een aparte mailing waarin e.e.a. wordt uitgelegd.

Een van de kritische voorwaarden is de aanwezigheid van een Corona-coördinator en iemand die toeziet op de verkeersstromen rondom de trainingen. Om alles in goede banen te leiden, hebben we jullie hulp hard nodig. Per avond in principe 2 vrijwilligers. Als iedereen een keer een avond (of deel van een avond) voor zijn/haar rekening neemt, blijft ook die belasting (tijd) minimaal.
Meld je daarom zo snel mogelijk bij je trainer en bij Jac Spijkers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met sportieve groet,
Bestuur AV Unitas
Robin, Petra, Jac, Bas, Riny, Ron, Piet

Meer info? zie onze meest recente Nieuwsbrief die op 10 mei via e-mail is verstuurd

Bestuur AV Unitas

Trainingen worden weer gestart

Beste leden,

Jullie hebben het ongetwijfeld al via de media gehoord: De trainingen voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m 18 jaar mogen weer worden opgestart!

Uiteraard zijn wij daar heel erg blij mee.
In de afgelopen week zijn we aan de slag gegaan om alles voor te bereiden om de opstart zo veilig als mogelijk is te laten verlopen. Dit heeft erin geresulteerd dat er vanaf 4 mei door de Junioren (13 t/m 18 jaar) weer gestart kan worden. Voor de pupillen (t/m 12 jaar) is de eerste training gepland op 11 mei.
In de Nieuwsbrief (klik HIER) alvast meer info.

In een aparte Nieuwsbrief die jullie via email zullen krijgen zal meer informatie gegeven worden. Denk hierbij aan de protocollen en de looproutes op de accommodatie. Deze looproutes zijn van belang om aan de 1,5m regel te kunnen voldoen. Hou je daaraan en volg de instructies van de trainers en andere vrijwilligers op.

We begrijpen dat je weer graag van start wil. Wil je meedoen aan de trainingen dan is het verplicht je vooraf bij de trainer aan te melden. Hiervoor zijn app-groepen gemaakt. Die communicatie verloopt dus via de trainers. Niet aangemeld? dan ook geen training!
Het is helaas niet toegestaan dat ouders/verzorgers op de accommodatie blijven wachten. Daarom hebben we een Kiss&Ride zone bij de ingang het sportcomplex ingericht. Vanaf 11 mei kan gebruik gemaakt worden van P3 (Madridstraat) voor ouders die willen wachten.

Om alles in goede banen te leiden, hebben we elke trainingsavond vrijwilligers nodig die een oogje in het zeil willen houden.
Omdat dit een tijdelijke situatie betreft, hopen we van harte dat ouders of leden die (nog niet) kunnen trainen een avond (of een deel van een avond) als vrijwilliger op onze locatie willen surveilleren zodat we de veiligheid (1,5m regel, helpen bij de Kiss & Ride zone, letten op de looproutes etc.) kunnen waarborgen. Indien er geen vrijwilligers zijn die toezicht houden, dan kunnen we niet garanderen dat de trainingen door  gaan. 
Meld je aan bij de trainer via app/mail en Jac Spijkers (klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!)

Helaas kunnen de 18-plussers nog niet trainen. Zodra daar meer duidelijkheid over komt zullen we dat zo snel mogelijk laten weten.
Voor diegenen die nog niet kunnen starten krijg je via deze LINK een compleet pakket aan oefeningen die je thuis kunt doen.

Voor het laatste nieuws over corona-maatregelen in de sport, klik hier!

 

Heel veel sportplezier gewenst en blijf gezond!
Robin, Petra, Jac, Bas, Riny Ron en Piet 

Bestuur AV Unitas

Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Beste leden,
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord worden de corona-maatregelen voor het uitoefenen van sport versoepeld.
Vanaf 29 april as. mogen kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m 18 jaar onder voorwaarden weer starten met het beoefenen van sport in clubverband. Sporten is voorlopig alleen nog toegestaan in de buitenlucht.
De hal of het krachthonk mogen dus nog niet worden gebruikt. Ook faciliteiten zoals de kleedkamers of de kantine zijn nog niet beschikbaar.

Starten op 29 april achten wij helaas niet haalbaar, vooral omdat we nog geen richtlijnen van de Gemeente Sittard-Geleen en de Sportstichting hebben gekregen.

Natuurlijk willen wij ook weer zo snel als mogelijk starten met de trainingen. Inmiddels zijn we in gesprek met onze trainers hoe we e.e.a. kunnen gaan vormgeven. Denk hierbij aan verdelen van grotere groepen om de 1,5m regel in acht te kunnen houden, aangepaste trainingsprogramma’s, gebruik van (ontsmette) trainingsmaterialen, kiss&ride voor de ouders/verzorgers, alternatieve trainingstijden etc.
Daarnaast zijn we in gesprek met de Gemeente Sittard-Geleen en de Sportstichting (onze huisbaas) over hoe we veilig kunnen opstarten. Denk hierbij aan hygiëneregels, beschikbaar stellen van ontsmettingsmiddelen, gebruik sanitaire voorzieningen, bereikbaarheid etc. Helaas hebben we van beide partijen nog geen uitgewerkte protocollen ontvangen. We verwachten op korte termijn meer duidelijkheid hierover te krijgen.

Zoals het er nu naar uitziet starten we na de meivakantie met de eerste trainingen voor de pupillen en C/D. De exacte data hiervoor zijn nog niet bekend, maar worden wel zo snel als mogelijk bekend gemaakt. Voor de 18-plussers en onze recreanten is het helaas nog even wachten. Zij kunnen nog niet starten.

Hieronder in het kort de belangrijkste aanbevelingen van het NOC*NSF/Atletiekunie

• Alle huidige maatregelen binnen de sport tegen de verspreiding van het coronavirus gelden nog tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn van kracht voor alle sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen.
• De huidige, algemeen geldende coronamaatregelen, zijn tot en met 20 mei verlengd.

Voor de sportsector zetten we de versoepelde maatregelen op een rij.
Vanaf 29 april:
Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt
• Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel
• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen
• Samen hardlopen of gezamenlijk trainen vormt nog altijd een te groot risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Bovendien merken we dat individuele hardlopers zich goed aan de maatregelen houden en dat hardlopen zoals het nu gedaan wordt, heel erg goed gaat. Hardlopers blijven alleen lopen en houden de afstandsregels in acht
• Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Wil je meer informatie kijk dan op de site van de Atletiekunie. klik hier

Zodra er nieuws is melden wij ons weer.

Met sportieve groet,
Robin, Petra, Jac, Bas, Riny, Ron, Piet

Bestuur AV Unitas

Competitiewedstrijden afgelast - Trainingen uitgesteld tot 1 juni

- Competitiewedstrijden en NK's dit seizoen afgelast
- Alle trainingen uitgesteld tot tenminste 1 juni
- Olympische & Paralympische Spelen uitgesteld tot 2021

 

Beste leden,
Helaas geen goed nieuws. Zie onderstaande berichtgeving van NOC*NSF/Atletiekunie (24 maart; 16:07h)

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd.

Competitie en NK's
Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat. Ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn hierbij gecanceld. Momenteel bekijken de LOC's samen met de Atletiekunie de alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

Overige activiteiten
Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau van de Atletiekunie staat in nauw contact met NOC*NSF en competitie coördinatoren, als ook met de verschillende taak- en werkgroepen en haar clubs. Bovenstaande maatregelen staan in het belang van onze leden en de samenleving in het algemeen en dienen het gemeenschappelijke doel het coronavirus zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

Olympische en Paralympische Spelen
De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio gaan komende zomer definitief niet door. Dat heeft het IOC (Internationaal Olympisch Comité) middels een statement op hun site bekendgemaakt. De Spelen worden uitgesteld tot uiterlijk de zomer van 2021. De Spelen zouden van 24 juli tot en met 9 augustus worden gehouden, de Paralympische Spelen van 25 augustus tot en met 6 september. Nieuwe data heeft het IOC nog niet bekendgemaakt. Technisch Directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over dit nieuws: “Het is een lastig maar onvermijdelijk besluit. Het is goed dat atleten en coaches nu duidelijkheid hebben en de tijdsdruk er even af is.”

Dit alles zat eraan te komen, maar als het dan werkelijkheid wordt, valt het toch erg tegen. Dat is vooral zuur voor iedereen die in de voorbereiding was op een of meerdere wedstrijden, maar het is nu ook een lastige periode voor al onze leden die sporten voor de fun, om fit te blijven en voor de sociale contacten en voor de gezelligheid naar onze club komen.

Laten we hopen dat we vanaf juni weer kunnen starten met gezamenlijke trainingen, maar nog veel belangrijker is dat iedereen gezond uit deze crisis komt.

Mocht er nieuws te melden zijn, dan melden wij ons weer.

Voor het aktuele nieuws klik hier

Met sportieve groet,
Robin, Petra, Jac, Riny, Bas, Ron, Piet

Bestuur AV Unitas

Alternatieven voor baantrainingen

 

Beste sporters,

Het is in deze periode lastiger om in beweging te blijven. Daarvoor geven we jullie een aantal tips en bieden we oefeningen aan die je prima thuis kunt doen. Tevens krijg je ook het baanprogramma zoals wij dat voor de diverse trainingsgroepen op de dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmorgen aanbieden. Met dit programma kun je de komende twee maanden vooruit.

Met het baanprogramma kun je zelf de intervaltrainingen uitvoeren als je afwisseling van je duurloopjes wil. Kies hiervoor een rustig fietspad o.i.d. Wil je eens iets anders dan het obligate rondje rond de kerk, ga dan ook eens lopen door het veld of in het bos en laat snelheid en tijd los en geniet. 

  

 
Tips? Klik hier
Oefeningen? Klik hier

En dan nog wat goed bedoeld advies:
Houd die afgesproken afstand – 1,5m weet je nog?! Vermijd drukke plaatsen. Spuug niet op de grond, leeg je neus in een papieren zakdoekje en hoest/nies in je elleboog (ook na deze crisis belangrijk). Was regelmatig je handen!

Blijf fit, blijf bewegen, dan is de kans dat je gezond blijft een stuk groter en kun je na de coronacrises ook weer snel vol aan de sportieve bak.
Hopelijk mogen we individueel buiten blijven sporten, mocht daar verandering in komen, neem dan je verantwoordelijkheid.

Veel plezier met de aangeboden programma’s!
Hopelijk mogen we elkaar weer snel op de atletiekbaan of bij een groepsloopje ontmoeten.

Bestuur AV Unitas

AV Unitas

Unitas locatie is GESLOTEN

 

Beste leden,

Zoals iedereen inmiddels weet zijn al onze trainingen en verenigingsactiviteiten ivm het Coronavirus tot tenminste 6 april as. stopgezet.
In navolging van de oproep door onze regering is de volledige locatie (binnen- en buitenaccommodatie) door de Sportstichting m.i.v. 16 maart gesloten.
Er mag tot tenminste 6 april geen gebruik meer worden gemaakt van onze locatie.

Helaas krijgen wij berichten van de Sportstichting dat enkele sporters van AV Unitas toch gebruik maken van het buitenterrein.
Hoe vervelend ook, maar we kunnen niet toestaan dat er in deze situatie nog getraind wordt op de accommodatie.

We rekenen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en alternatieven zoekt om te trainen.

Voor het laatste nieuws omtrent de ontwikkelingen van het Coronavirus in relatie tot sport, klik hier

Laten we met zijn allen solidair zijn en tonen dat ook AV Unitas een positieve bijdrage levert aan het verkleinen van het risico op verspreiding van het Coronavirus.

 

Zodra er weer nieuws is melden wij ons weer.

Hartelijk dank voor jullie medewerking,
met sportieve groet,
Bestuur AV Unitas

Bestuur AV Unitas

Trainingen afgelast t/m 6 april

UPDATE
Corona leidt tot afgelasten van alle trainingen

AV Unitas volgt de ontwikkelingen mbt Corona op de voet.
De adviezen van NOC*NSF/Atletiekunie en RIVM zijn leidend geweest in onze beslissing om de trainingen en andere verenigingsbijeenkomsten op te schorten.
De laatste ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat alle trainingen t/m 6 april worden afgelast.

Laatste update 15 maart, 17.50 uur.
NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten - waaronder sportwedstrijden – tot en met 6 april af te gelasten. Daarnaast roepen we op om alle trainingslocaties voor topsporters voor dezelfde periode te sluiten. Donderdagmiddag 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 6 april. Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseert alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 6 april.

Meer info via deze link

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geinformeerd.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u zsm informeren.


Met sportieve groet,
Bestuur AV Unitas

Bestuur AV Unitas

Nog meer succes tijdens NK Cross

Tweede plaats bij teams U18

Mischa Hermans, Lenny Hermans en Ruben van Groenewoud hebben bij de Teams U18 op de 6000m tijdens het NK Cross de zilveren medaille behaald.
voor alle uitslagen klik hier.

Mannen, proficiat

AV Unitas

Eerste NK Cross titel voor Mahadi

Goud voor Mahadi op NK Cross

Tijdens het NK Cross op 1 maart in Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg (Noordoostpolder) heeft Mahadi Abdi Ali de korte cross op zijn naam geschreven.
Het is zijn eerste nationale atletiektitel. Hij legde de 2500m op een zwaar en modderig parcours af in 7'58".

 

Foto's: Jean-Pierre Jans en FB NK Cross 2019-2020

AV Unitas

Coronavirus

Coronavirus - wij volgen het op de voet!

Zoals iedereen ongetwijfeld uit het nieuws heeft vernomen zijn er nu ook een aantal gevallen van besmetting met het Coronavirus in Nederland gemeld. Nog niet in Limburg, maar in Kreis Heinsberg zijn er al meerdere gevallen bekend.

Wat doen wij als AV Unitas?
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de richtlijnen die door de overheid en andere bevoegde instanties worden gegeven. Vooralsnog is er geen reden tot het afgelasten van trainingen, wedstrijden etc. Mocht er in die situatie verandering komen, dan zullen we onmiddellijk gepaste maatregelen nemen en onze leden informeren.

Op zaterdag 29 februari stond het Open LK Athletic Champs voor pupillen gepland in Roermond. Ondanks dat er geen sprake was van een risico-evenement hebben we toch besloten om onze teams terug te trekken. Dit is ingegeven door ongerustheid bij diverse ouders en het feit dat een aantal atleetjes door ouders werd teruggetrokken waardoor we niet met volledige teams konden aantreden.

Wat kun je zelf doen?
- Houd kranten en andere nieuwsbronnen in de gaten
- Was regelmatig je handen met water en zeep
- Schud geen handen en blijf met je handen zoveel mogelijk uit je gezicht
- Voel je je grieperig, meet je temperatuur en bij verhoging neem contact op met je huisarts
- Moet je niezen of hoesten, doe dat bij voorkeur in de holte van je elleboog

Informatie
De website van het RIVM wordt steeds up-to-date gehouden: klik hier
Ook de website van de GGD is een goede bron van informatie. klik hier
Een filmpje van dagblad De Limburger geeft een duidelijk uitleg over het Coronavirus. klik hier
Ook het NOC*NSF geeft informatie. klik hier

 Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie altijd bij het bestuur terecht.

Bestuur AV Unitas

NK-indoor Senioren & Masters - 2 titels - 4 medailles

NK-Indoor Senioren & Masters - twee keer goud en zilver

Tijdens het NK-Indoor Senioren 2020 in Apeldoorn op 22 en 23 februari is Britt Ummels op de 1500 (4'24"69) en 3000m (9'15"08) Nederlands Kampioene geworden.
Maarten Plaum werd met 1'50"33 knap 2de op de 800m.

Mahadi Abdi Ali, werd 4de op de 3000m en timmert hard aan de weg naar succes. Koen van der Wijst strandde op 5,00m bij het polshoog, maar bewijst met zijn prestatie dat hij op de weg terug is.

Voor alle uitslagen klik hier

Bij het gelijktijdig gehouden NK-Indoor Masters heeft Peter Holthuijsen een zilveren medaille behaald op het onderdeel kogelstoten met een afstand van 12,20m bij M55.
Voor de uitslagen klik hier

Tussendoor heeft Maarten ook nog even met 2'23"07 een PR gelopen op de (incourante) 1000m indoor tijdens de World Athletics Indoor Tour in Lievin (Frankrijk). Hij liep hiermee het 33 jaar oude indoor clubrecord van Hugo Kusters uit de boeken.

Foto's: Bjorn Parée

 

AV Unitas

We starten weer met core-training

Word een betere hardloper - Versterk je core!

Op 8 april starten we weer met core-trainingen. Gedurende zes weken krijg je op de woensdagavond de kans je core te versterken. Dit helpt niet alleen om sneller te worden, maar verbeterd ook je algehele loophouding en verminderd de kans op blessures.

Voor meer informatie klik hier

Twijfel dus niet en schrijf je snel in via deze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AV Unitas

Een-tweetje op NK junioren

Tijdens de NK-junioren indoor behaalde Dion Eijssen een gouden plak terwijl Nina Borger een zilveren medaille in ontvangst mocht nemen.

Ron Maes

Danikerbosloop

Modderige Danikerbosloop zorgt voor veel plezier

Afgelopen zondag 16 februari werden de deelnemers aan de Danikerbosloop getrakteerd op een uitdagend en modderig parcours.
Deze loop is niet meer uit onze regio weg te denken en traditiegetrouw doen er altijd veel leden van Unitas aan mee.
De afstanden varieerden van 5km, 5EM en voor de echte diehards een 10EM. Zelfs aan een kinderloop over 1200m was gedacht.

 

Sharon Trienes schreef bij de dames de 5 km op haar naam in een persoonlijk parcoursrecord van 21'02". Jennifer Gullikers werd knap tweede in 21'17". Bij de heren werd Camiel Haans in een tijd van 23'13" tweede over diezelfde 5km.

Bij de 10EM ging Nicole Leinders met de 2de plaats aan de haal in een tijd van 01:32:20.

Bij de Kidsrun haalde Eef Swinckels de eerste plaats (06'51") bij de meisjes en werd Jasmijn Berk verdienstelijk 3de (07'38"). Bij de jongens behaalde Sem Holwerda de 2de plaats in een tijd van 5'58".

Allemaal van harte proficiat!

 

Foto's: Jef Kusters

AV Unitas