Besluit over voortbestaan AV Unitas - ALV zaterdag 27 mei 11:15

by Ed Janssen

Beste leden,

Namens het bestuur van onze vereniging wil ik u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op 27 mei om 11.15 in de kantine van AV Unitas. Deze vergadering is uitermate belangrijk voor de toekomst en het voortbestaan van onze vereniging. Daarom roepen wij alle leden op om aanwezig te zijn.
Zoals u allen wellicht weet, rust het merendeel van het vrijwilligerswerk binnen AV Unitas op de schouders van een beperkt aantal vrijwilligers. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is aangegeven dat de grootste uitdaging van onze vereniging het vinden en vasthouden van vrijwilligers is. Helaas lukt dit onvoldoende. Het wordt in het algemeen steeds lastiger voor ons en ook andere verenigingen om het hoofd boven water te houden, zie het artikel van de NOS. Om te voorkomen dat wij dadelijk ook zonder vrijwilligers of bestuursleden komen te zitten, willen wij tijdens de ALV met jullie in gesprek over mogelijkheden om dit tij te keren. Daarom rekenen wij op een zo groot mogelijke opkomst op zaterdag 27 mei.

Naast een kort verslag over het jaar 2022 zal genoemde discussie centraal staan op deze dag. Dit is namelijk de dag waarop we beslissen hoe we verdergaan met onze club. We vragen u om u aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering. We hopen op een hoge opkomst, zodat we voldoende draagvlak hebben voor de keuze van hopelijk een nieuwe en betere toekomst.

Met vriendelijke groet,

Rens Blom
Voorzitter

NOS artikel over problemen sportverenigingen

Aanmelden voor de ALV kan hier